Kalkulačka pro výpočet nemocenské od 1. 1. 2017
Výsledek výpočtu


Pro zobrazení výpočtu, vyplňte požadované hodnoty.
Výpočet nemocenské 

Zranění, nemoc, ale i řada dalších situací může být spojena s tím, že se ocitneme bez zaměstnání. V takovém případě máme nárok na takzvanou nemocenskou. Jedná se po příspěvek v pracovní neschopnosti, který nahrazuje naši mzdu. Jeho výše je jasně upravena v současných zákonech. Samozřejmě se u každé osoby liší, a to s ohledem na to, jak dlouho je v pracovní neschopnosti, stejně jako s ohledem na to, kolik činí jeho klasická mzda. V tomto směru platí, že si každý může před nástupem na nemocenskou jasně vypočítat, kolik konkrétně bude dostávat. Kalkulačka pro výpočet nemocenské 2016 je tím nástrojem, který mu to umožní.

Kalkulačka pro výpočet nemocenské – potřebujete znát jenom dva údaje

O jaké se konkrétně jedná? Tím prvním údajem je informace o mzdě. Zde není třeba nic složitého kalkulovat, jelikož podkladem je pouze měsíční hrubá mzda. Tu lze zjistit celkem snadno, a to hned dvěma cestami. První je spojena s možností podívat se do smlouvy, zatímco druhá je spojena s možností zkontrolovat výplatní pásku. Dalším údajem, který kalkulačka pro výpočet nemocenské 2016 bude potřebovat vědět a znát, je samozřejmě informace o počtu dní, kdy jako osoba budete v pracovní neschopnosti. O tom obvykle rozhoduje lékař, a to s ohledem na charakteristiku právě vaší nemoci jako takové.

Jaké informace zjistíte?

Výpočet nemocenské je unikátní hlavně v tom, že přesně zjistíte, kolik peněz budete pobírat. Jako první věc zjistíte vyměřovací denní základ, ze kterého je takzvaná nemocenská vypočítána. Abyste si vše nemuseli počítat sami, zjistí vám kalkulačka i toto číslo. To vám následně řekne, kolik budete za den své nemoci pobírat peněz. A to vše s ohledem a aktuální zákonnou úpravu, která je platná právě v roce 2016. Tyto oba údaje jsou doplněny ještě třetím, který vám řekne, kolik celkem za dobu své pracovní neschopnosti vlastně dostanete peněz.