Co je to Manuální lymfodrenáž a jak funguje?

Lymfodrenáž je zvláštní druh jemné techniky, která pomáhá rozproudit mízní systém a podporuje potřebný tok lymfy. Tím dochází k odstraňování škodlivin z těla, otoků, celulitidy a k celkové regeneraci a posílení imunity organismu. Indikace:

Lymfatický systém

Jak protéká krev kapilárami, vytéká pomalu skrze stěny tkání, které jsou pórovité, tekutina, která v tkáních cirkuluje a přitom omývá každou buňku. Tato tekutina se nazývá lymfa / míza / nebo tkáňový mok.Vyplňuje prostor mezi buňkami, které tvoří různé tkáně. Jedná se o čirou, vodnatou, žlutě zbarvenou tekutinu velmi podobkou krevní plazmě, ze které se tvoří. Zatímco krev protéká krevními cévami, tkáňový mok skutečně cirkuluje ve tkáních a roznáší živiny, kyslík a vodu z krevního řečiště do každé jednotlivé buňky. Rovněž odnáší z tkání zplodiny, např. oxid uhličitý, močovinu a vodu, které vrací zpět do krve. Lymfa je jakýmsi spojovacím kanálem mezi tkáňovými buňkami a krví.

Lymfatický systém sestává z lymfatických cév, které jsou tvořeny lymfatickými kapilárami a lymfatickými uzlinami nebo žlázami, které se nacházejí podél těchto cév. Lymfatické kapiláry vznikají v mezibuněčných prostorách jako vlas tenké cévy s pórovitými stěnami. Sbírají nadbytečnou tekutinu z tkání a napomáhají tak tvorbě lymfatických cév. Stěny lymfatických kapilár jsou natolik prostupné, že i látky větší velikosti mohou těmito stěnami prostupovat mnohem snadněji než stěnami krevních cév.

Lymfatické cévy jsou tenkostěnné pružné trubice, které jsou z hlediska struktury podobné žílám, ale namísto krve nesou mízu. Jsou tenčí a početnější než žíly, a podobně jako ony, jsou opatřeny chlopněmi, které brání lymfě téci špatným směrem. Lymfatické cévy se nacházejí ve většině tkání vyjma centrální nervové soustavy. Leží těsně v blízkosti žil a tepen a probíhají jednou či dvěma lymfatickými uzlinami.

Lymfatické uzliny nebo žlázy jsou malá tělíska, jejichž velikost se pohybuje od velikosti špendlíkové hlavičky až po velikost mandle. Lymfatické cévy do nich přinášejí mízu, která se zde jakoby filtruje. Dále je míza opětovně nashromážděna a je nesena novými lymfatickými cévami do srdce prostřednictvím hlavní žíly, horní dutou žílou.

Úloha lymfatických uzlin

Mízní uzliny mízu filtrují a zadržují baktérie a jiné škodlivé látky; proto bývají tkáně oteklé a bolestivé, když jsou infikovány. Mízní uzliny produkují zvláštní buˇky, které jsou součástí obranného systému těla, lymfocyty / typ bílých krvinek /, které se po uzrání dostávají do vaskulárního oběhu. Lymfatické uzliny napomáhají absorbování trávené potravy, zvláště tuku. Uzliny také filtrují jakékoli maligní buňky, které by se do mízního systému mohly dostat; zduření uzliny v podpaží může signalizovat možnou rakovinu prsu. A v neposlední řadě produkují uzliny protilátky a antitoxické látky, čímž kontrolují a zároveň předcházejí infekci.    Uzliny se seskupují do různých skupin po celém těle. Skupiny uzlin na krku a pod bradou / cervikální uzliny / filtrují mízu přicházející z hlavy, jazyka a spodní části dutiny ústní. Skupiny uzlin v podpaží     / axilární uzliny / filtruje lymfu z horních končetin a hrudníku. Skupina uzlin v tříslech / ingvinální uzliny / filtruje lymfu z dolních končetin a břišní stěny a skupiny uzlin v hrudníku a břiše / mediastinální abdominální / filtrují lymfu z vnitřních orgánů.

Jak funguje Manuální lymfodrenáž ?

Lymfatická cirkulace je z části udržována sáním a z části tlakem. Sání je důležitější faktor. Lymfa se vlévá do velkých žil směřujících k srdci a zde díky srdeční činnosti dochází k sání, když se srdce roztáhne, a tím je lymfa tlačena dopředu. Při vdechnutí také dochází k sání. Kontrakce svalů vyvíjejí tlak na lymfatické cévy a tímto vnějším tlakem je lymfa hnána kupředu, protože chlopně brání zpětnému toku. Jestliže dojde k ucpání na některém místě lymfatického systému, pak se vytvoří edém čili otok.. Jedná se o otok tkání v důsledku nadměrného hromadění tekutiny v tkáních. Tato potíž se může projevit po radikální mastektomii / chirurgickém odnětí prsu /, kdy lymfatické uzliny z podpaží jsou odstraněny. To zabraňuje volné cirkulaci lymfy zpětně z paže směrem k srdci, a je tak příčinou oteklé, bílé a bolestivé ruky.   Obranný systém

Číst více:  Co jsou sacharidy?

Lymfatický systém, zejména lymfatické uzliny, tvoří rozhodující část obranného systému lidského těla. Lymfatické uzliny dávají prostor pro tvorbu nejrůznějších lymfatických cév, jedna z nich  pomocný lymfocyt T je zvláště zodpovědný za dva velmi důležité aspekty obrany těla. Na prvním místě je to alergická reakce na cizí bílkoviny tím, že produkuje protilátky kterými tyto bílkoviny neautralizuje, a že chrání tělo před poškozením těmito látkami. Tímto způsobem jsme chráněni proti všem infekcím jakožto cizím organismům, které tělo napadly. Je to rovněž tentýž mechanismus, který chrání tělo po očkování a imunizaci. Základní antigenová reakce těla týkající se alergických chorob je podporována zejména pomocnými lymfatickými cévami  T. Jestliže dojde k porušení jejich integrity, je vážně ohrožen celý obranný systém těla. Toto se např. projeví při AIDS, jehož důsledkem je naprosté zničení obranného systému, dále při zápalu plic a maligních tumorech ve formě Kaposiho sarkomu na kůži. Buňky v uzlinách jsou také odpovědné za tvorbu některých protilátek účinných vůči bakteriím a virům a ničí je, kdykoli se do našeho těla dostanou. Antitoxiny, specifické protijedy proti jedovatým látkám, se tvoří rovněž v lymfatických uzlinách, tudíž chrání tělo před chemickými látkami, které by ho mohly zničit.

Jaký je rozdíl mezi klasickou a lymfatickou masáží?

Zatímco klasická, ať už kosmetická, tělová rekondiční či sportovní masáž působí do hloubky na sval, způsobuje jeho prokrvení a uvolnění napětí a je prováděna s určitým tlakem, lymfatická masáž působí na lymfatické systém, zprůchodňuje jej, zrychluje odtok mízy, čímž brání nejenom otokům, ale pomáhá i čištění kůže a je účinná také proti celulitidě. Provádí se jen jemným tlakem a je velmi příjemná a relaxační. Je to záležitost nejenom léčebná, ale také preventivní. Provádět ji mohou ale pouze odborníci speciálně pro tento obor vyškolení. Neodborně provedená lymfomasáž by mohla poškodit zdraví!    Lymfomasáž lze provést na celém těle. To je ovšem záležitost na 2 – 3 hodiny. Ale také částečná lymfomasáž je velmi významná. Nejčastěji je požadována při otocích dolních končetin, ale objevuje se rovněž v nabídce kosmetických salónů. Pokud je kosmetička pro tento druh masáží vyškolena, smí ji provádět jako součást kosmetického ošetření pleti. Vzhledem k tomu, že tahy kosmetické masáže postupují od dekoltu nahoru až k čelu, což je vlastně proti toku lymfy na hlavě, je třeba pomoci jejímu odtoku směrem dolů právě speciální, tj. lymfatickou masáží. Pouze její kompletní provedení má význam. Směšovat kosmetickou a lymfatickou masáž nelze. Už proto, že se při nich nepracuje jen na totožných zónách dekoltu, krku, obličeje a dalších míst na hlavě. Lymfatická masáž prováděná při kosmetickém ošetření pleti je samostatným úkonem, který by měl trvat asi 25 – 30 minut, dochází tedy i k prodloužení celé služby.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *