Jak funguji domácí čističky odpadních vod, cena a provoz

Domácí čistička odpadních vod je aktuální pro všechny majitele nemovitostí. Každý rodinný domek, chalupa či chata musí mít nutně vyřešenou jednu z nejdůležitějších záležitostí – jakou je likvidace odpadních vod. Domácí čističky nabízí ekologické a úsporné řešení, jsou moderní variantou septiků a odpadních žump. Lze je využít nejen v celoročně obývaných domech, ale spolehlivě fungují i na chalupách nebo chatách. Při každodenním obývání obytných jednotek a užívání vody, vzniká vždy nepříjemný odpad, který vyžaduje svou likvidaci.

Jak řešit problém s odpadní vodou?

Zní to skoro jako nerudovská otázka „ kam s ní “. Likvidace odpadních vod dělá starosti především všem těm, kteří nejsou napojeni na spolehlivou kanalizaci nebo obývají místo, kde je kanalizace zastaralá a nevyhovující. V dnešní době ještě existují místa, kde ani žádná kanalizace není vybudovaná.

Jedná se většinou o lokality na vesnicích nebo nově zřizovaných obytných centrech, která na kanalizaci zatím teprve čekají.

Dalším takovým místem mohou být i samoty nebo chatové oblasti, kde ani není počítáno s budováním odpadních kanalizačních síťí. Co je tedy možné udělat s odpadními vodami při absenci potřebné kanalizace?

V případě, že ještě nevlastníme domácí čistírnu odpadních vod, můžete likvidaci odpadních vod řešit několika možnými způsoby. Je možné pořídit si žumpu nebo septik. Je to sice řešení, ale dnes již poněkud zastaralé a jejich údržba a likvidace velmi nepříjemná. Pořizovací náklady taky nejsou nejnižší a podléhají ještě řadě norem. Nevábný zápach obtěžuje všechny obyvatele, vyžaduje pravidelné vyprazdňování a údržbu. S touto činností jsou spojeny i nemalé finanční náklady.

Další možností je zajistit si spoustu posudků a povolení, která dovolí vypouštět odpadní vodu do otevřených kanalizací, do potoka nebo ji nechat vsáknout do podloží. Tato řešení, ale také nejsou ideální.

Provoz domácích čističek odpadních vod. Pokud jste již zvážili všechny ovlivňující faktory a rozhodli, se zakoupit domácí čističku odpadních vod je třeba se ještě seznámit s jejich provozem. Odborní prodejci Vám podají potřebné informace o provozu každé Vámi vybrané domácí čističky. Prostuduji všechny potřebné údaje a poradí Vám, zda je výběr adekvátní Vašim podmínkám a zda splní všechna očekávání a jejich účinnost bude dostatečná. Většina současných nabízených domácích čističek odpadních vod se snadno ovládá a jejich provoz je nenáročný.

Údržba domácích čističek odpadních vod. Tak jako každé zařízení vyžaduje určitou údržbu, je třeba počítat i u domácích čistíren s pravidelnou údržbou. Za neustálého provozu domácích čistíren odpadních vod je třeba za určitou dobu vyvézt usazené kaly a pevné odpady. Vyvezení tekutého kalu nelze ani srovnávat s vyvážením zaplněných žump. Vyčištěná voda nezpůsobuje problémy a při získání potřebných posudků a povolení ji lze vypouštět do otevřené kanalizace, do potoků nebo ji nechat vsáknout do podloží. Nabízí se i možnost za určitých podmínek využít vodu z domácích čistíren odpadních vod k zalévání zahrad apod.

Pořizovací náklady domácích čističek odpadních vod. S pořizovacími náklady nás seznámí základní informace – domácí čistička odpadních vod cena – která je závislá na druhu, objemu a provozní technologii. I když v poslední době ceny klesly, je i tak počáteční investice finančně náročná. Zařízení pro rodinný domek představuje finanční částku cca 40 – 60 000,- Kč.

Daná investice se, ale vrátí v údržbě a pohodlnosti provozu. Využívané moderní technologie domácích čističek nejsou příliš náročné po stránce spotřeby elektrické energie. Některé ani nepotřebují zimní přitápění. Celkové roční náklady se pohybují kolem 1 000,- Kč, což je závislé na vytížení.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *