Jak funguji domácí čističky odpadních vod, cena a provoz

Domácí čistička odpadních vod je aktuální pro všechny majitele nemovitostí. Každý rodinný domek, chalupa či chata musí mít nutně vyřešenou jednu z nejdůležitějších záležitostí – jakou je likvidace odpadních vod. Domácí čističky nabízí ekologické a úsporné řešení, jsou moderní variantou septiků a odpadních žump. Lze je využít nejen v celoročně obývaných domech, ale spolehlivě fungují i na chalupách nebo chatách. Při každodenním obývání obytných jednotek a užívání vody, vzniká vždy nepříjemný odpad, který vyžaduje svou likvidaci.

Jak řešit problém s odpadní vodou?

Zní to skoro jako nerudovská otázka „ kam s ní “. Likvidace odpadních vod dělá starosti především všem těm, kteří nejsou napojeni na spolehlivou kanalizaci nebo obývají místo, kde je kanalizace zastaralá a nevyhovující. V dnešní době ještě existují místa, kde ani žádná kanalizace není vybudovaná.

Jedná se většinou o lokality na vesnicích nebo nově zřizovaných obytných centrech, která na kanalizaci zatím teprve čekají.

Dalším takovým místem mohou být i samoty nebo chatové oblasti, kde ani není počítáno s budováním odpadních kanalizačních síťí. Co je tedy možné udělat s odpadními vodami při absenci potřebné kanalizace?

V případě, že ještě nevlastníme domácí čistírnu odpadních vod, můžete likvidaci odpadních vod řešit několika možnými způsoby. Je možné pořídit si žumpu nebo septik. Je to sice řešení, ale dnes již poněkud zastaralé a jejich údržba a likvidace velmi nepříjemná. Pořizovací náklady taky nejsou nejnižší a podléhají ještě řadě norem. Nevábný zápach obtěžuje všechny obyvatele, vyžaduje pravidelné vyprazdňování a údržbu. S touto činností jsou spojeny i nemalé finanční náklady.

Další možností je zajistit si spoustu posudků a povolení, která dovolí vypouštět odpadní vodu do otevřených kanalizací, do potoka nebo ji nechat vsáknout do podloží. Tato řešení, ale také nejsou ideální.

Číst více:  Jak se vyvarovat plísní v domě nebo bytě

Provoz domácích čističek odpadních vod. Pokud jste již zvážili všechny ovlivňující faktory a rozhodli, se zakoupit domácí čističku odpadních vod je třeba se ještě seznámit s jejich provozem. Odborní prodejci Vám podají potřebné informace o provozu každé Vámi vybrané domácí čističky. Prostuduji všechny potřebné údaje a poradí Vám, zda je výběr adekvátní Vašim podmínkám a zda splní všechna očekávání a jejich účinnost bude dostatečná. Většina současných nabízených domácích čističek odpadních vod se snadno ovládá a jejich provoz je nenáročný.

Údržba domácích čističek odpadních vod. Tak jako každé zařízení vyžaduje určitou údržbu, je třeba počítat i u domácích čistíren s pravidelnou údržbou. Za neustálého provozu domácích čistíren odpadních vod je třeba za určitou dobu vyvézt usazené kaly a pevné odpady. Vyvezení tekutého kalu nelze ani srovnávat s vyvážením zaplněných žump. Vyčištěná voda nezpůsobuje problémy a při získání potřebných posudků a povolení ji lze vypouštět do otevřené kanalizace, do potoků nebo ji nechat vsáknout do podloží. Nabízí se i možnost za určitých podmínek využít vodu z domácích čistíren odpadních vod k zalévání zahrad apod.

Pořizovací náklady domácích čističek odpadních vod. S pořizovacími náklady nás seznámí základní informace – domácí čistička odpadních vod cena – která je závislá na druhu, objemu a provozní technologii. I když v poslední době ceny klesly, je i tak počáteční investice finančně náročná. Zařízení pro rodinný domek představuje finanční částku cca 40 – 60 000,- Kč.

Daná investice se, ale vrátí v údržbě a pohodlnosti provozu. Využívané moderní technologie domácích čističek nejsou příliš náročné po stránce spotřeby elektrické energie. Některé ani nepotřebují zimní přitápění. Celkové roční náklady se pohybují kolem 1 000,- Kč, což je závislé na vytížení.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *