Dva pracovní poměry – Uvažujete o druhém zaměstnání?

Potřebujete si vylepšit rodinný rozpočet a tak využíváte různých brigád, nebo máte druhé zaměstnání? I při přivýdělku, třeba jen na krátkou dobu, je důležité si dát pozor na daně.

Dohoda o provedení práce při zaměstnání:

Nejčastějším přivýdělkem v současné době je právě dohoda o provedení práce. Tuto dohodu může zaměstnavatel uzavřít s libovolným počtem zaměstnanců. Podmínkou však je, že žádný z nich nesmí překročit tři sta odpracovaných hodin ročně. Pokud nepřekročíte hrubou mzdu ve výši 10.000 Kč, pak je pro vás dohoda o provedení práce výhodná tím, že se mzda zdaní 15% srážkovou daní a dál už se nikde nevykazuje.

Pokud však překročíte hranici 10.000 Kč, je nutné podat daňové přiznání. To se pak odečte 15% daň, ale už se nejedná o srážkovou, ale o zálohu na daň z příjmu. Při překročení této hranice pak vzniká souběh dvou daněných příjmů zálohovou daní, a je nutné podat na konci roku daňové přiznání. Nevyhnete se ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti při zaměstnání:

Dohodu o pracovní činnosti můžete uzavřít pouze v případě, že vaše pracovní doba nepřekračuje dvacet hodin týdně. Jednoduše řečeno, je to práce na poloviční úvazek. Zdravotní a sociální pojištění se nehradí v případě, že odměna za měsíc nepřekročí 2.500 korun. Pokud je mzda z dohody o pracovní činnosti vaším jediným příjmem, ze kterého má být toto pojištění odváděno a nehradí ho stát, je nutné se o něj přihlásit zdravotní pojišťovně a uhradit jej. Vzhledem k tomu, že se z této dohody vždy odvádí zálohová daň, je tedy povinností, i když jste zároveň zaměstnancem, podat daňové přiznání.

Dva pracovní poměry:

Hlavní a vedlejší pracovní poměr se nerozlišuje už od roku 2007. Pokud se rozhodnete pro dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele, nesmí mít oba tyto poměry stejnou náplň práce a nesmí to být stejný druh činnosti. Pokud budete chtít pracovat u jiného zaměstnavatele a bude se jednat o stejnou pracovní činnost jako u stávajícího zaměstnavatele, budete potřebovat jeho písemný souhlas.

Pokud pracujete pro dva zaměstnavatele, nemusíte řešit zálohy na pojištění, protože zaměstnavatel odvede tyto zálohy v každém zaměstnání. Slevu na dani je však potřeba uplatnit jen u jednoho z příjmů. U obou zaměstnání je čerpáno nemocenské pojištění samostatně. Když onemocníte a budete čerpat nemocenskou, tak v případě, že pracovní neschopnost přiznáte pouze u jednoho ze zaměstnavatelů, budete pak nemocenskou čerpat pouze v jednom zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se jedná o dva pracovní poměry zároveň, musíte si opět na konci roku podat daňové přiznání.

Číst více:  Co přináší pružná pracovní doba

Podnikání při zaměstnání:

Jste-li zaměstnanec a rozhodnete se pro podnikání a je vám odváděno jako zaměstnanci sociální a zdravotní pojištění, je podnikání vedeno jako vedlejší činnost. Nejdříve je nutné si obstarat živnostenský list. Pokud chcete podnikat ve stejném oboru jako jste zaměstnán/a, budete potřebovat písemný souhlas od zaměstnavatele. V prvním roce podnikání není potřeba odvádět sociální a zdravotní pojištění. To se platí až po odevzdání všech přehledů zpětně a vypočítávají se z reálného výdělku. Je-li výpočet nižší než 63.865 Kč, tedy roční příjem, ze kterého se odečtou výdaje, toto pojištění se neplatí. V následujícím roce také nemusíte platit zálohy. Doplatek za sociální a zdravotní pojištění a zálohy na příští rok z dosaženého zisku se vypočítávají pouze v případě, že částku 63.865 Kč překročíte.

Máte-li podnikání jako vedlejší činnost, není minimální vyměřovací základ, ani neplatíte minimální měsíční zálohy. Daňové přiznání však odevzdat musíte. Vyhnete se mu pouze v případě, že váš příjem z vedlejší činnosti bude menší než 6.000 Kč ročně. Při podnikání jako vedlejší činnosti je možné využívat měsíční výdajové paušály.

Smlouva o dílo při zaměstnání:

Smlouva o dílo je vedena jako příležitostný příjem. Je to forma přivýdělku, kterou není potřeba danit pouze v případě, že nepřekročíte částku 30 tisíc korun za rok. Pokud se rozhodnete přivydělat si touto formou, nesmíte mít živnostenské oprávnění. Na tuto smlouvu můžete například prodávat své výrobky, nebo pronajímat movité věci. Pokud živnostník zaměstná někoho na smlouvu o dílo, může si tento výdaj odečíst z nákladů.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *