Co je iluminát

Iluminát je názvem, který někdy slyšela snad většina z nás. Co se však za tímto označením vlastně skrývá? Níže se podíváme do historie iluminátů, ale zaměříme se rovněž na současnost.

Iluminát ve 21. století

Téma iluminátů je živé dodnes, neboť podle nejrůznějších konspiračních teorií jsou součástí či samotným zdrojem světového spiknutí a ovládají celou Zemi. Neustále tedy můžeme narážet na nová a nová odhalení, jež se týkají iluminismu. Navíc se jedná o látku, jež se často objevuje v populární kultuře. Ilumináty kupříkladu velice zpopularizoval americký spisovatel Dan Brown ve své knize Andělé a démoni, která byla v roce 2009 rovněž zfilmována.

Ilumináti v průběhu dějin

Pojem „iluminát“ se v současné době vztahuje k řadě skupin, ať už existujících anebo historických. Samotné latinské slovo „illuminatio“ přitom znamená „osvícení“. Poprvé jej údajně použili ve 14. století Bratři a sestry svobodného ducha, což bylo heretické (kacířské) hnutí, které působilo v období středověku a na počátku novověku. Následně se pojmem „iluminismus“ začalo označovat vícero skupin, které spojovala víra v to, že člověk může poznat skryté pravdy povzneseným vědomím („osvícením“).

Mezi nejznámější ilumináty nepochybně patří rosikruciáni, tedy tajné společenství, jež vzniklo na začátku 17. století v Německu. Samo přitom pokračovalo v různých západních esoterických a mystických tradicích, zejména v hermetismu, odvolávalo se nicméně rovněž na Templářský řád. Na rosikruciány se i dnes snaží navazovat určité množství tajných společenstvech.

Iluminátem ve vlastním smyslu je ovšem označován člen volnomyšlenkářského hnutí, které založil v roce 1776 v Bavorsku Jezuita Adam Weishaupt. Jak známo, 18. století bylo dobou osvícenství, které se stavělo odmítavě k religiozitě, a mezi nejradikálnější osvícence patřili právě členové tohoto hnutí. Brzy na to ovšem byla tajná společenstva zakázána, a to včetně Iluminátů anebo Svobodných zednářů. Hnutí se tak rozpadlo jež před začátkem 19. století, existovalo tedy pouze několik let.

Číst více:  Co je to instagram?

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *