Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/81791/virtual/www/domains/zeewa.cz/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/inc/nxs_functions_engine.php on line 168

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/81791/virtual/www/domains/zeewa.cz/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/inc/nxs_functions_engine.php on line 175

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/81791/virtual/www/domains/zeewa.cz/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/inc/nxs_functions_engine.php:168) in /data/web/virtuals/81791/virtual/www/domains/zeewa.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 1167
Jak dát nejlépe výpověd - jaké jsou u nás možnosti? » ZeeWa.cz

Jak dát nejlépe výpověd – jaké jsou u nás možnosti?

Každý způsob ukončení pracovního poměru musí mít určitou formu, neboť má svá specifika. Pracovní poměr lze ukončit jednostranným právním úkonem, který učiní jeden z účastníků pracovního poměru – tzv. výpovědí, dále úkonem, na kterém se podílí obě strany – tzv. dohoda, nakonec je zde možnost ukončení pracovního poměru na základě jiných právních skutečností či zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem musí mít písemnou formu, pokud se na jejím obsahu obě strany dohodnou a podepíší jí, je považována za uzavřenou. V dohodě je jasně stanoven den, k němuž bude pracovní poměr ukončen. Dohoda je vyhotovena ve dvou kopiích, jedna je určena pro zaměstnavatele, druhá pro zaměstnance.

  • Zaměstnavatel má povinnost uvést do dohody důvod, proč byl pracovní poměr ukončen, jestliže ho o to zaměstnanec požádá, což je důležité tehdy, je-li pracovní poměr ukončen z důvodu organizačních změn a zaměstnanci vzniká nárok na odstupné. Výpovědní lhůta je obvykle dva měsíce, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Výpověď

Je to jednostranný právní úkon, na jehož základě je ukončen pracovní poměr po uplynutí výpovědní doby, bez ohledu na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpověď může využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Ukončení pracovního poměru výpovědí musí splňovat dané podmínky.

  • písemné podání a doručení druhému účastníku, jinak by nebyla výpověď platná
  • výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána, pokud k tomu dá souhlas.
  • pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí minimálně 2 měsíce a je totožná pro obě zúčastněné strany.
  • výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce, jenž následuje poté, co byla výpověď doručena druhému účastníku a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce.

Jestliže bude výpověď podávat zaměstnanec, stačí, jen když svého zaměstnavatele písemně obeznámí s tím, že s ním rozvazuje pracovní poměr výpovědí. Důvod výpovědi uvádět nemusí. Jediné co musí udělat je podepsat svou výpověď a doručit jí svému zaměstnavateli, a to buď doporučeně na adresu zaměstnavatele, nebo přes firemní podatelnu, kde mu potvrdí, že výpověď předal.

Zaměstnanec může od svého zaměstnavatele dostat výpověď jen z důvodů, jež jsou uvedeny v § 52 Zákoníku práce, jinak by nebyla výpověď platná.

Možné důvody výpovědi:

  • pokud zaměstnanec poruší zvlášť hrubým způsobem své povinnosti, jež měl vůči zaměstnavateli
  • jestliže je zaměstnanec náhle nadbytečný
  • když je zaměstnavatel nebo některá jeho část (oddělení) zrušena

Okamžité zrušení pracovního poměru

Tento způsob se většinou používá v krajních případech, ty jsou přesně definovány v § 5560 Zákoníku práce. Důležité je, aby byl skutkově vymezen konkrétní důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru. To musí být učiněno ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnanec či zaměstnavatel o důvodu, který k tomuto opatření vedl, dozví, nejpozději však do jednoho roku od vzniku důvodu.

  • Pro zaměstnance bývá nejčastějším důvodem skutečnost, že mu nebyla vyplacena řádná mzda do 15 dnů od uplynutí její splatnosti. Dalším důvodem je lékařský posudek, podle kterého není zaměstnanec schopen vykonávat současnou práci a nebyl svým zaměstnavatelem převeden do 15 dnů od předložení posudku na jinou vhodnější pozici.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

V tomto případě může být pracovní poměr ukončen bez udání důvodu jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. Rovněž je nutné, aby bylo zrušení poměru oznámeno písemně. Pracovní poměr pak skončí dnem, kdy byla žádost o zrušení doručena, pokud se strany nedohodly na jiném termínu. Zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr po dobu prvních 14 dnů, kdy běží zkušební doba.

Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodnou na konkrétním dni, k němuž bude pracovní poměr končit. Jestliže bude zaměstnanec vykonávat práci i po uplynutí domluvené doby, platí, že se poměr změní na pracovní poměr na dobu neurčitou, pokud se obě strany nedohodly jinak.