Jak na zápis na úřad práce? Co je třeba vědět

Česká republika se řadí mezi země s nejmenší nezaměstnaností v EU. Bohužel je ale těžké si celý život udržet jednu práci, a tak se téměř každý z nás musí alespoň jednou vydat na úřad práce. Stejně tak to čeká i studenty SŠ a SOU, kteří si nenajdou práci hned po škole. Mnoho z nás bere návštěvu úřadu práce jako něco ostudného a nepříjemného. Tak to však není.

Důležité je zapsat se včas. Po ztrátě zaměstnání nebo po dostudování se musíte zapsat na úřad práce do tří pracovních dnů. Pokud jste student, na první evidenci si sebou vezměte občanský průkaz a potvrzení o ukončení studia (výuční list, maturitní vysvědčení..).

Zaměstnanci by s sebou měli přinést občanský průkaz, potvrzení o ukončení zaměstnání, potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu, potvrzení o výši průměrného výdělku a evidenční list důchodového pojištění, tzv. zápočtový list a potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Co se týče podpory v nezaměstnanosti, nárok na ní má člověk, který odpracoval alespoň dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá člověk, který:

  • byl v posledních 6 měsících propuštěn ze zaměstnání kvůli hrubému porušení předpisů
  • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, na kterou by měl v normální situaci nárok
  • který ke dni, kdy má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, provozuje tzv. nekolidující zaměstnání
  • byl z jakéhokoliv důvodu vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání
  • dostává starobní důchod
  • kterému se poskytují dávky nemocenského pojištění
  • je ve vazbě
  • nemá odpracováno víc jak 12 po sobě jdoucích měsíců

Po zapsání na úřad práce je důležité poslat papír s potvrzením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na pojišťovnu. Uchazeč má taky povinnost dostavovat se na sjednané schůzky. Při porušení jakýchkoliv pravidel může být uchazeč vyřazen z evidence.

Číst více:  Jak pozitivně motivovat psa při cvičení

Při vedení na úřadu práce si může uchazeč přivydělat brigádou. Výše výdělku však nesmí přesahovat částku 4.250,-. Tuto brigádu musíte nahlásit na ÚP v den sepsání smlouvy. Pokud si v době evidence najdete práci, musíte se odhlásit z ÚP do 8 dnů od sepsání smlouvy. Při nahlášení si s sebou musí uchazeč vzít platný OP a novou pracovní smlouvu.

Být veden v evidenci uchazečů o zaměstnání není žádná ostuda a pokud si nebudete vědět rady, na úřadu práce vám rádi poradí.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *