Jak podat trestní oznámení

Trestní oznámení je postupem, během kterého je policii oznámena informace spojená s podezřením na trestný čin. Samotná klasifikace se sice může během vyšetřování změnit i na přestupek, ale to již vyplyne ze zjištěných skutečností. Prvotním krokem je tedy vždy podání trestního oznámení. To nemusí podávat vždy jenom osoba poškozená, jelikož ho může podat skutečně kdokoliv.

Kde trestní oznámení podat?

Tím místem, kde je možné trestní oznámení podat, je jakákoliv služebna policie České republiky. Konkrétní místní příslušnost k tomu, kde se trestný čin stal, nehraje roli. Na druhou stranu je lepší, pokud je oznámení podáno právě v lokalitě, kde se událost stala. Věc totiž bude řešit místní oddělení, které se díky trestnímu oznámení učiněnému v tomto místě budce moci věcí zabývat skutečně ihned.

Kromě obvodních oddělení je možné trestní oznámení podat také na službě kriminální policie a vyšetřování. Tedy na nadřazeném útvaru, který se zabývá složitějšími trestnými činy. Možné je podání také na příslušném státním zastupitelství.

Jak podat trestní oznámení?

Aktuálně existují dvě možné formy, kterými lze trestní oznámení podat. První forma je spojena s osobní návštěvou služebny, kde mají orgány povinnost trestní oznámeni bez jakýchkoliv průtahů přijmout a zaevidovat. Obvykle je to spojeno se sepsáním protokolu, na jehož základě může započít samotné vyšetřování.

Je ještě druhá možnost, jak podat trestní oznámení. A to písemnou formou. Zde se příliš nedoporučuje obyčejný dopis. Pokud je oznámení zasíláno poštou, je ideální poslat ho doporučeně. A to pro možnost mít k dispozici doklad o odeslání. Pokud je písemné trestní oznámené doručováno osobně, je možné si nechat potvrdit kopii razítkem, které slouží také jako informace o tom, že bylo přijato.

Forma a obsah není předepsána

Neexistuje žádná přesně daná forma, ani neexistuje žádný formulář nebo snad mustr pro to, jak má trestní oznámení vypadat. Pouze je doporučeno, aby bylo podáno nejenom srozumitelně, ale i stručně. Z něho by mělo být zřejmé nejenom to, kdo oznámení podal, tedy učinil. Mělo by z něho být zřejmé i to, jaká událost se kdy stala, stejně jako může být zřejmé i to, jaká osoba nebo osoby mohou být v roli podezřelých. To není vždy možné určit, jelikož často jsou podávána i trestní oznámení na neznámého pachatele. Zde jde plně v rukách policie, aby vytvořila okruh podezřelých lidí sama.

Číst více:  Dávejte si pozor na SMS povody - jak je poznat?

Informace o vyrozumění

Oznamovatel trestního oznámení není automaticky v pozici, kdy má policie povinnost oznamovat mu, jaké učinila kroky a jak bylo trestní oznámení konkrétně prošetřeno. Pokud daná osoba chce být o daných postupech a o daném vyšetřování informována, musí si to vyžádat. V případě osobně podaného trestního oznámení by měla být tato informace výslovně uvedena v protokolu. Pokud se jedná o trestní oznámení učiněno písemnou formou, měl by být v závěru opět zmíněna žádost o vyrozumění. V obou případech má policie povinnost do třiceti dní vyrozumět osobu, které trestní oznámení podala. Opět zde nehraje roli to, zda se jedná o osobu poškozeného, nebo osobu třetí, v podstatě nezávislou, která nemusí být ani konkrétním svědkem.

Podání lze v krajních případech učinit i telefonicky

Jedná se o situace, kdy jsme například oběti trestného činu, nebo jsme svědkem trestného činu. Stejně tak je telefonická forma možná i v případě, kdy je ohrožena případná bezpečnost osob, majetku, nebo třeba veřejného pořádku. V takovém případě se nehledí na náležitosti a formy podání trestního oznámení, jelikož takovou věc je třeba oznámit ihned a přímo. K dispozici jsou dvě telefonní linky. Jedna klasická s číslem 158 a druhá mezinárodní, s číslem 112. Obě si jsou v rámci podávání konkrétního podnětu rovnocenné.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *