Jak vysoké výživné na děti můžete očekávat

Výživné na děti zná téměř každý, a to pod pojmem alimenty. Obvykle je spojeno se situací, kdy dítě zůstává v péči matky a otec je povinen na něho přispívat. Výjimkou samozřejmě nemusí být ani situace opačné, kdy je dítě u otce a platí matka. Ať už je vaše situace jakákoliv, jistě se ptáte, jak vysoké výživné na děti můžete očekávat. Podívejte se na nejdůležitější informace o tomto tématu.

Vzájemná dohoda vše usnadní

Ideální situací je, pokud se manželský pár, který je před rozvodem jednoduše domluví na tom, kdo si dítě nechá a kdo bude kolik platit. Obvykle není daná domluva jednoduchá, jelikož ne každý z daného páru je ochoten přistoupit na kompromis. Pokud však dohoda je možná, může záležet na mnoha faktorech.

Třeba na tom, jak kvalitní život chce rodič dítěti dopřát, na jeho možnostech, na možnostech druhého rodiče, ale i na nákladech samotného dítěte. Pokud bylo už během manželství jasně patrné, kdo kolik do rodinného rozpočtu a hlavně na dítě dává. Lze tyto sumy celkem snadno určit i před rozvodem. Ne vždy k dohodě dojde. V takovém případě do hry vstupují právníci a soudy.

Základem jsou tabulky

Aby rodič už před rozvodem věděl, na kolika penězích je možné se domluvit, nebo s jakou částkou může při rozhodnutí soudu počítat, mají soudci k dispozici tabulku, podle které je výživné na dítě počítáno. Jedná se spíše o orientační návod, jelikož je třeba dodat, že při posuzování je nezbytné přihlédnout i k celé řadě dalších důležitých okolností, které mohou mít na samotnou výši platby vliv. Jsou to hlavně náklady dané osoby, jelikož tabulka výživného bere v potaz pouze čistý příjem. A to takto:

  • 0 – 5 let věku dítěte = až 15 %
  • 6 – 9 let věku dítěte = až 17 %
  • 10 – 14 let věku dítěte = až 19 %
  • 15 – 17 let věku dítěte = až 22 %
  • 18 a více let věku dítěte = až 25 %

Je více než jasné, že v souvislosti s narůstajícím věkem dítěte je výživné zvyšováno. I tato domluva může nejprve proběhnout vzájemně. Pokud k tomu nedojde, opět je třeba celou věc řešit přes soudy.

Číst více:  Jak zažádat o střídavou péči o dítě

Zaokrouhlení na celé stokoruny

Jak již bylo zmíněno, daná tabulka je spíše orientačním vodítkem. Z toho plyne i to, že procentuelní sazby nejsou vždy počítány do detailů, a to na jednotlivé koruny, nebo na haléře. Běžnou praxí českého soudnictví je to, že jsou sumy zaokrouhlovány na celé stokoruny. Zda nahoru, nebo dolů, opět záleží na konkrétním posouzení daného soudce. Matematická pravidla zde opět nehrají roli. Tuto informaci je dobré vědět ve chvíli, kdy si sami počítáme, Jak vysoké výživné na děti můžete očekávat.

Co vše je z alimentů hrazeno?

Důležité při stanovování výše alimentů je také to, aby z nich mohly být pokryty veškeré náklady, které dítě má. Na tom se samozřejmě již podílí i druhý z rodičů. Ten, který alimenty, tedy výživné na děti přijímá, je povinen využít dané peníze výhradně jenom pro potřeby dítěte, nikoliv pro potřeby své vlastní osoby. Mezi dané výdaje s dítětem spojené patří:

  • Oblečení a strava
  • Veškeré náklady na studium
  • Kroužky, sportovní aktivity

Do kdy se alimenty platí?

Při zjišťování, jak vysoké výživné na děti můžete očekávat, je třeba počítat i s dobou, do které se bude výživné platit. Zákon má hned dva výklady, které počítají s věkem a studiem. Zákonná doba, po kterou je výživné na dítě nutné platit, je spojena s jeho plnoletostí. Pokud se v době svých osmnáctých narozenin dítě osamostatní, ukončí studium a začne žít vlastním životem, končí i povinnost placení alimentů.

Druhá rozhodná doba je spojena se studiem dítěte. V takovém případě se předpokládá, že je stále ještě pod finanční ochranou rodičů a ti jsou tak povinni ho dále podporovat. Daná povinnost se týká všech školských stupňů. Rozhodným věkem je v tomto případě 26 let. V tuto chvíli povinnost platit alimenty končí, a to i ve chvíli, kdy dítě zároveň stále studuje. Je to dáno zákonnou úpravou, která říká, že oficiálním studentem je dítě pouze do doby, než dosáhne věku, kterým je hranice 26.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *