Jak zrušit trvalý pobyt?

Místem trvalého pobytu se rozumí místo, jež si občan České republiky může zvolit v místě, kde bydlí, pracuje nebo tam má svou rodinu. Nemovitost, v níž má být trvalý pobyt nahlášen, musí být způsobilá k bydlení. Každý občan může mít jen jednu adresu s trvalým pobytem, i když se bude lišit od adresy, kde skutečně pobývá.

Vždy si dobře rozmyslete, koho si na svou adresu necháte přihlásit. Řada lidí povolí svým přátelům, aby si za adresu trvalého pobytu zvolili tu jeho, ale to se jim může vymstít, když bude na jejich přítele uvalena třeba exekuce. Přestože je adresa, na níž je zřízen trvalý pobyt pouze pro evidenční a informační potřeby, zejména státu, může Vám v případě exekuce přítel značně uškodit.

Kam se obrátit?

Jestliže budete chtít zrušit dané osobě trvalý pobyt na vaší adrese, budete muset navštívit příslušný úřad městské části (obecní úřad) v místě, kde pobyt rušíte a podat písemnou žádost o zrušení trvalého pobytu této osoby. Žádost si můžete vyhledat na internetovém portálu úřadu, stáhnout, vytisknout a vyplnit doma.

Co musí žádost obsahovat?

 • jméno a příjmení žadatele
 • datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele
 • identifikační údaje osoby, kterou odhlašujete (rušíte trvalý pobyt)
 • definice vztahu žadatele vůči odhlašované osobě
 • důvod, proč byla žádost o zrušení trvalého pobytu podána

Co musí oprávněná osoba doložit?

 • písemnou žádost na zrušení místa trvalého pobytu (viz. předchozí odstavec).
 • průkazný materiál, který potvrdí existenci důvodů na zrušení trvalého pobytu občana (pokud zaniklo občanovi užívací právo k objektu či jeho části, nebo tento objekt občan nevyužívá), vhodné je třeba požádat některého souseda, aby vám dosvědčil, že dotyčná osoba již objekt (adresu) nevyužívá.
 • předložit občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti.
 • doložit doklad o vlastnickém právu či jiném užívacím právu, pokud si nemůže ohlašovna (úřad) ověřit existenci tohoto práva přes dálkový přístup do katastru nemovitostí (např. originál či ověřená kopie kupní nebo nájemní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí atd. – vše musí být úředně ověřeno).
 • rozhodnutí soudu o zbavení práva k užívání nemovitosti osobě, které má být údaj o pobytu zrušen.
 • ukončení nájemní smlouvy a předávací protokol k bytu
 • v případě, že se bude jednat o rozvedené manžele, pak musí doložit rozvodový rozsudek a dohodu o dalším užívání nemovitosti po dobu rozvodu.
 • družstva předkládají výpis z obchodního rejstříku
 • často se předkládá také rozsudek nebo vyrozumění o vyklizení bytu atd.
Číst více:  Jak naučit králíka chodit na toaletu

Podání žádosti

 • zrušení údaje o místě trvalého pobytu můžete požádat pouze osobě, která již na dané adrese nebydlí.
 • zrušení trvalého pobytu nemůžete požádat k vaší osobě. V takovém případě se údaj změní pouze při změně adresy, kdy se přihlásíte na novou adresu trvalého bydliště.

Žádost může podat pouze oprávněná osoba, která má právoplatnou nájemní smlouvu k dané nemovitosti či je jejím vlastníkem. Musí doložit a prokázat splnění všech zákonných podmínek, nutných pro vyhovění jeho žádosti.

Správní řízení se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Za podání žádosti není stanoven žádný správní poplatek. Na vyřízení má úřad 60 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že se účastníci řízení omluví z jednání, může se lhůta prodloužit. Správní orgán může žadatele vyzvat k doplnění žádostí, nebo ho předvolá k ústnímu řízení, aby se vyjádřil do protokolu.

Pokud si občan nezvolí novou adresu trvalého pobytu, bude mu přidělena adresa ohlašovny (úřadu), kde byl trvalý pobyt ve správním řízení zrušen.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *