Co přináší pružná pracovní doba

Pružná pracovní doba je snem mnoha pracovníků. Díky ní lze stihnout návštěvy lékaře, vyřízení osobních záležitostí na úřadech, doprovázet děti na různé akce nebo se věnovat vlastním koníčkům. Není ji sice možno zavádět všude nebo ji nemohou mít všichni pracovníci, ale většinou se zaměstnavatelé snaží vyjít zájemcům o tento moderní způsob práce vstříc. Pružná pracovní doba však neznamená, že zaměstnanec pracuje zcela podle svých požadavků a potřeb, pravidla pro využívání flexibilní pracovní doby musejí být přesně stanovena.

Co je vlastně pružná pracovní doba

Pružná pracovní doba je zakotvena v zákoníku práce. Zde je rozdělena na základní pracovní dobu, kterou určuje zaměstnavatel, a volitelnou pracovní dobu, kterou si v rozsahu daném zaměstnavatelem určuje zaměstnanec. Může mít také různé formy

  • pružný pracovní den
  • pružný pracovní týden
  • pružnou pracovní dobu po čtyřtýdenní období

Ať je zvolena jakákoli forma, platí vždy, že zaměstnanec je povinen odpracovat základní pracovní dobu, kterou stanovil zaměstnavatel. K tomu je pak potřeba odpracovat zbytek pracovní doby ve volitelné formě. Tento zbytek musí být odpracován v rámci pracovního dne u pružného pracovního dne, v rámci týdne v případě pružného pracovního týdne a u pracovního čtyřtýdenního období musí zaměstnanec odpracovat stanovenou délku pracovní doby v rámci měsíce v době, kterou si volí sám.

Kde nelze zavést pružnou pracovní dobu

Zavedení pružné pracovní doby není vždy možné. Nejde to například ve vícesměnných provozech. Také tam, kde na sebe jednotlivé výrobní procesy navazují, nelze tento způsob stanovení pracovní doby použít. Podobně je tomu v oborech, kde se poskytují služby veřejnosti. V těchto případech mohou výhodu flexibilní pracovní doby využívat pouze někteří pracovníci. Na pružnou pracovní dobu není nárok, nelze si ji tedy vynutit. Někteří zaměstnavatelé její zavedení odmítají, protože pevná pracovní doba pro ně znamená jednoduchou evidenci i snadnou kontrolu zaměstnanců.

Číst více:  Dva pracovní poměry - Uvažujete o druhém zaměstnání?

Pružná pracovní doba s oboustrannými výhodami

Zavedení pružné pracovní doby přináší řadu výhod jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnanec jistě uvítá možnost zvolit si sám začátek a konec pracovní doby, zvolit si ideální poměr mezi prací a volným časem a efektivnější čerpání pracovního volna z důvodu osobních překážek v práci. Zaměstnavatel tak dosáhne lepšího využití pracovní doby a zbaví se udělování různých výjimek stanovených začátků, o které zaměstnanci žádají z osobních důvodů.

Pružná pracovní doba má i své zápory – pro zaměstnance i zaměstnavatele

Pružná pracovní doba však nezaručuje oběma stranám pouze výhody. Zaměstnanec se musí podřídit přísnějšímu režimu při odpracování pracovní doby, zaměstnavatel nemá vždy všechny pracovníky na pracovišti současně po celou pracovní dobu, pouze po její část. Zaměstnavatel je tak nucen přizpůsobovat a vylepšovat organizaci práce. V každém případě přináší pružná pracovní doba více výhod než záporů a její zavedení může přinést i nečekaný efekt ve zvýšení produktivity práce a větší spokojenosti zaměstnanců.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *