Sadba a osivo – Informace o sadbě a osivu

Osivo jsou semínka určená k pěstování. Tato osiva musí splňovat požadavky dané legislativou. Osiva jsou především semena. Sadba jsou potom hlízy a oddenky a další části rostlin umístěné pod povrchem. Na trh v České republice se mohou uvádět na trh pouze rozmnožovací materiály, které jsou uvedeny ve Státní odrůdové knize.

Státní odrůdová společnost je vlastně listina povolených odrůd. K tomu, aby byla odrůda sadby nebo osiva uvedena na trh musí projít certifikačním procesem.
Tyto osiva a sadba se dělí na ty to stupně:

  • Obchodní osivo a sadba – jedná se o materiál pro rozmnožování, který neprošel uznávacím řízením. Tato certifikace se uděluje v případě, že je osiva například nedostatek a svědčí o tom, že osivo sice neprošlo certifikačním řízením, jeho kvalita je však dostatečná. Tato certifikace osiva a sadby se uděluje na dobu přechodnou.
  • Hybridní osivo a sadba  – je kategorie, která vzniká v průběhu herorzního šlechtění. Každoročním křížením základních komponent.
  • Standardní osivo a sadba – je kategorie, u které není nutné při jejím prodeji certifikovat. Tato kategorie se využívá u zeleniny a některých hospodářsky méně významných plodin.

Hospodářsky významné je až osivo certifikované. Certifikace osiva a sadby je důležitou informací o její klíčivosti, kvalitě rostliny. Ze semenářských znaků osiva sledujeme – čistotu osiva, zdravotní stav osiva, laboratorní klíčivost, vitalitu osiva, velikost a hmotnost osiva.

Klíčivost osiva a sadby

Klíčivost osiva a sadby je mimořádně důležitá a klíčová pro úspěch veškerého pěstovaní a pěstitelských výsledků. Klíčivost se testuje ve vicekolových opakováních 3-4 krát. Test se provádí na 100 semenech dané odrůdy osiva. U druhů z velkým rozměrem semínek se testy omezují na počet semen kolem 50. Semena se uloží do takzvaného lůžka – jako toto lůžko může sloužit filtrační papír, křemitý písek a nebo cihlová drt.  Semínka se ukladají převážně do řádků. Semínka mají v průběhu klíčení ideální podmínky pro růst a ideální přisun vody. Teplota pro test klíčivosti je většinou kolem 20 C. Osvětlují se pouze plodiny, u kterých je to nutné – jsou to ty rostliny, které se vysévají na povrch půdy.

Číst více:  Jak si doma vyrobit bublifuk?

Čistota osiva a sadby

Při tomto testu se sleduje podíl semen příslušné odrůdy v osivu. Test je prováděn proto, aby bylo osivo a sadba, bez nechtěných nečistot a zbytečných příměsí. Součásti osiva a sadby můžou totiž být různé nežádoucí plevele nebo jíne rostliny, které pěstovat nechceme.

Vlhkost sadby a osiva

Vlhkost osiva a sadby se měří vlhkoměrem. Převážně se využíva vlhkoměr elektrický, ale jsou i jiné způsoby, u kterých je nutné po otestování vzorek zničit. Vlhkost se také testuje vysoušení vzorku osiva.

Zdravotní stav osiva a sadby

Při kontrole zdravotního stavu sadby a osiva se zaměřujeme na to, aby osivo a sadba mělo pokud možno co nejmenší přítomnost přenosných chorob nebo škůdců. Zdravotní stav osiva se dá vylepšit, kvalitním šlechtěním na rezistence a omezením využívání pesticidů. Zdravotní stav je ještě více důležitý v případě, že se jedna o nenamořené osivo a sadbu. U sadby jako je například brambor, zeleniny, cibule je nutnost kontroly zdravotního stavu ještě důležitější, protože zde je možnost přenosu choru opravdu značná.Prvotním předpokladem je kvalitní a zdraví porost z kterého se sadba a osivo bude generovat.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *