Založení společnosti – Firmy na klíč – ready made společnosti s.r.o

Hotové společnosti, společnosti na klíč, či ready-made firmy. To vše je souhrnný název pro nové založené společnosti s nulovou podnikatelskou historií, které jsou připraveny na převod na nového majitele. Podnikatel tím získá rychle (i do 1 dne) novou firmu, se kterou může okamžitě začít podnikat.

Obchod s hotovými firmami

V posledním desetiletí a obzvláště pak v posledních několika letec výrazně stoupá zájem o nákup nových firem na klíc.
Nevíte, o co přesně jde? Jde o zakoupení již založené společnosti, která však nikdy před tím neobchodovala a nevyvíjela podnikatelskou činnost. Proč by ale někdo takovou společnost zakládal, natož pak kupoval? To si rozebereme dále.

Založení firmy vlastními silami

Zakládání firem není nic neobvyklého. Podnikání je u nás možné prostřednictvím jak fyzických, tak právnických osob.
Pro založení firmy je potřeba vyčlenit si relativně dlouhou dobu dopředu. Řekněme alespoň jeden měsíc pro vyřízení všech formalit a náležitostí. Jak uvádí sami poskytovatelé firem na klíč, k založení firmy je potřeba 14 návštěv na osmi úřadech a vyplnění téměř 20 dokumentů, formulářů, potvrzení, výpisů a žádostí.

Zakládání firem je navíc spojeno s vyplněním zhruba dvacetistránkového návrhu na zápis do Obchodního rejstříku, na což a nejen to, je obvykle potřeba obstarat si právníka, aby dokumentace byla z právnického hlediska v pořádku. Samozřejmě, že existují podrobné návody a postupy, jak celý proces vyřízení založení společnosti uskutečnit, avšak minimálně časově se v současnosti jeví nákup firem podstatně rychlejší. Většina podnikatelů však i přesto zakládá své podniky podle sebe a na svou zodpovědnost.
Co jim ale současná nabídka na trhu nabízí dalšího?

Založení firmy přes prostředníka

Ve své podstatě nejde o založení firmy přes prostředníka, ale nakoupení již založené společnosti a to často i do jednoho dne. Takzvané firmy na klíč či ready-made společnosti jsou již připravené právní instituce, které mohou výrazně usnadnit celý proces zahájení podnikání. Poskytující společnosti jsou schopny zabezpečit veškerou dokumentaci, vyplnit všechny podklady a založit firmu do 24 hodin. Jde o to, že využívají úspory z rozsahu a znalost problematiky. Obvykle postačí jediná návštěva s poskytující společnosti, občanský průkaz a společnost může být založena do jednoho dne. Společnost totiž již fakticky registrována je, pouze se změní její majitel. Společnost je z právního hlediska naprosto „čistá“ a nový majitel obdrží i certifikát osvědčující právní a účetní čistotu.

Princip fungování již založených firem

Princip fungování hotových společností a jejich nákupu je vcelku jednoduchý.
Poskytující společnost dopředu založí nejrůznější firmy. Ty jsou sice vedeny v obchodním rejstříku, ale nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Společnost je určena pouze k prodeji novému majiteli. Důvody pro prodávání společností jsou především v oblasti rychlosti. Začínající podnikatel totiž má potřebu (pokud využívá ready-made firmu) rychle odstartovat podnikání prostřednictvím nové firmy, a pokud možno s co nejnižšími náklady. Ty totiž mohou být výrazně nižší, pokud se vezme v potaz situace, že je možné si takovou firmu pořídit na splátky.
Podnikatel tak nemusí vynakládat své prostředky na okamžité uhrazení celého základního kapitálu. Ten je totiž fakticky již poskytující společností uhrazen a nový majitel firmy ho může postupně splácet.

Hotové společnosti mají samozřejmě své IČO, nulovou ekonomickou a účetní historii.

Z toho logicky vyplývá i garance bezdlužnosti, nulových závazků a pohledávek.

Cena za nákup společnosti je vždy otázkou nabídky a poptávky, která aktuálně na trhu je. Obvykle se jedná minimálně o 10 000 Kč, avšak standardní nabídka za hotovou s.r.o. společnost se spíše pohybují od 20 000 Kč výše. Akciové společnosti jsou o něco dražší a mohou stát zhruba od 50 000 Kč výš. Vždy je potřeba nahlížet na to, co člověk za danou částku obdrží. Zpravidla by mělo jít o uspořádání a organizaci valné hromady a volby jednatelů (členu představenstva a dozorčí rady u a.s.), ověření potřebných listin, zajištění soudního poplatku za zápis změn v obchodním rejstříku, vyřízení volných živností, změnu sídla a převod obchodních podílů (akcií) na nového majitele.

Číst více:  Co si myslí většina lidí o podnikání na internetu

Situace u nás

Ready-made společnosti, tedy společnosti na klíč, byly téměř každou 8. společností, která byla nově založena. Podle údajů Společnosti Online se loni u nás prodalo přes 3 000 takových firem. Fakticky jde o téměř 20% nárůst v tomto ukazateli. Téměř boom ve využívání ready-made společností u nás je historicky největší, jelikož v minulosti nebyl tento druh podnikání plošně nabízen.
Největší zájem nových začínajících podnikatelů je především o společnosti s ručením omezení (s.r.o.), následované akciovými společnostmi (a.s.) a evropskými společnostmi (SE).

Důvody nakupování hotových firem

Proč tomu tak je? Proč podnikatelé nakupují hotové firmy? Proč takový boom v loňském roce? Pár základních důvodů bylo již nastíněno v průběhu článku. Rychlost, jednoduchost, nízká administrativní náročnost a dokonce možnost založit si firmu na splátky (přestože je již základní kapitál splacen). Bezesporu dalším důvodem pro nakupování hotových firem je současná ekonomická situace.
Podnikání se stává čím dál více rizikovější a podnikatelé se snaží diverzifikovat své portfolio. Proto jsou pro jednotlivé produktové řady, nejrůznější pobočky či jiný obor podnikání zakládány samostatné podnikatelské subjekty, aby se případná ztráta v jednom segmentu trhu neprojevila fatálním dopadem na celé podnikatelské portfolio. I z tohoto důvodu diverzifikace podnikatelského rizika je patrný nárůst v počtu založených firem, a to se samozřejmě týká nejenom firem na klíč.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *