Jak podat návrh na snížení výživného na dítě

Platba výživného (neboli alimentů) a stanovení jeho výše patří k velmi kontroverzním tématům. Nechci se tady věnovat společenským ani sociálním vlivům jaké jeho placení, popřípadě neplacení má. Život je velmi složitý, mnohdy nás tlačí do kouta a naše možnosti jsou potom značně omezené, ikdyž úmysly mohou být ze zlata. První věc, která mě napadla, stejně jako asi většinu lidí, když jsem přemýšlel nad snížením výživného je jasná – zase to vždy „odnese“ dítě. Ale jak jsem psal výš, život je složitý a rozhodně ne černo – bílý. Je proto nutné vážit a soud to musí zvážit také jestli placení stanovené výše výživného ve finále neomezuje třetí osobu (nově narození potomci) ale také jestli není také ohrožena vaše existence (vážné zdravotní, finanční komplikace).

Nejrozumnější formou snížení je opět dohoda mezi oběma bývalými partnery, pokud máte to štěstí, jste schopni se domluvit, nepodceňujte právní systém. Každou takovou dohodu mějte notářsky potvrzenou, podepsanou svědky atd. Platí tady důvěřuj ale prověřuj.Pokud jste se dostali do tak choulostivé situace, že druhá strana se nechce domluvit vůbec, nebo nesouhlasí s notářsky potvrzenou dohodou nebojte se podat návrh k soudu. Hlavně nepodceňujte nutnost mít i sebelepší ústní domluvu notářsky potvrzenou.

Pár tipů jak na snížení výživného na dítě

Pro vyplnění, podání žádosti bohužel neexistuje standartní formulář, níže je pár tipů na které se zaměřit při psaní žádosti, nemusíte soudce složitě seznamovat s vašimi právy, raději se ho pokuste detailně seznámit s vaší životní situací.

  1. Ztráta zaměstnání – se ztrátou zaměstnání klesá váš příjem, je dobré seznámit soud o kolik peněz měsíčně jste „přišli“. Nebojte se přiložit, doklady sociálních dávek, platbu nájmu, složenky atd…
  2. Evidence na úřadu práce – jste – li dlouhodobě na úp, zase je potřeba doložit soudu jak dlouho, popřípadě brigády na které chodíte, příjmy které vám z toho plynou
  3. Zdravotní úraz – úraz je vždy nepříjemný, většinou znamená kromě bolesti také finanční nejistotu, přiložte potvrzení od lékaře, popřípadě lékařského konzilia
  4. Dluhy, půjčky, insolvence – mnohdy znamenají exekuce, kdy vám zbyde existenční minimum, je třeba doložit částky o jaké se jedná, možnosti vašeho splácení a následků na vaši životní úroveň
  5. Nově nabytou vyživovací povinnost – narodil – li se vám potomek, je nutné tento fakt soudu doložit kopií rodného listu
  6. Nabytí majetku ze strany vyživovaného – pokud váš potomek má štěstí a přišel k obrovským penězům, je to také důvod pro snížení nebo zrušení vyživovací povinnosti
Číst více:  Jak na změnu jména či příjmení?

Dalším bodem by mohla být například skutečnost že se váš potomek stal výdělečně činným. Poté můžete dokonce žádat o úplné zrušení vyživovací povinnosti. Při psaní návrhu si dejte pozor na očerňování protějšku, soudce není zvědavý na vaše spory a cokoli čím ho budete zbytečně zatěžovat může znamenat zamítnutí vaší žádosti. Stejně jako vámi zamlčené skutečnosti (nepřiznaný příjem, výpověď z práce kvůli alkoholu atd)

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *