Jak se bránit exekutorovi

Exekuce není nic příjemného. Dnes má exekutor celou řadu práv, díky čemuž může zabavovat majetek skutečně tak, jak se mu zachce. Stejně tak platí, že jeho aktivity mohou být účtovány i poměrně vysokými částkami. K tomu všemu přidejme i to, že vymáhat finance lze i jinak, než zabavením movitého majetku. Možné je:

  • Zablokování účtu
  • Exekuce na plat
  • Zablokování nemovitosti

I když se exekuce zdá jako situace bezvýchodná, stále ještě fungují metody, které jsou spojeny s možnou ochranou vaší osoby. Jak se bránit exekutorovi? Podívejte se.

Došlo k pochybení exekutora?

Tato situace je rozhodně nejméně příjemná, jelikož může dojít k tomu, že exekuce skutečně není oprávněná, nebo že exekutor výrazně pochybil. Ideálním způsobem, jak na neoprávněnost exekuce upozornit, je dát podnět k dohledu. Ideální je oslovit Exekutorskou komoru, která může právě váš případ prošetřit a přinést konkrétní usnesení, které může být spojeno i s tím, že bude exekuce zastavena.

Daný postup není jediný možný, jelikož stejně tak se lze v případě pochybení exekutora domáhat i případné náhrady škody. Ani zde nemusí být postup nijak rychlý, ale na druhou stranu platí, že se vaším podnětem bude zabývat nezávislý soud, který rozhodne na základě předložených důkazů. Možnou cestou je i podání trestního oznámení. Jde v podstatě o velmi podobný postup, který také končí soudem. Zde však hraje roli policie, která má za úkol zkompletovat důkazy a potvrdit, zda ke zneužití pravomoci úřední osoby skutečně došlo. Pokud ano a soud se uskuteční, je na vaší straně státní zástupce, který se u soudu snaží dokázat exekutorovo pochybení.

Podejte návrh na zastavení exekuce

Jednou z možností, jak se bránit exekutorovi, je i situace spojená s tím, že podáte návrh na zastavení exekuce. Ten může být spojený jak s plným zastavením, tak i s částečným zastavením. Tento návrh je dobré podat vždy, když si myslíte, že se jedná o neoprávněný krok. Třeba proto, že dluh nebo jeho část již byla zaplacena. Na tento krok máte celých 15 dní od chvíle, kdy se dozvíte o tom, že je proti vám exekuční řízení vedeno. Nejčastěji tedy od chvíle, kdy je vám doručen doporučený dopis s danou informací.

Podejte návrh na zrušení exekučního příkazu

Výše uvedená situace je spojena hlavně s možností prošetřit daný případ a následně postupovat tak, aby bylo vše vyřešeno dle aktuální situace. Oproti tomu návrh na zrušení exekučního případu může být spojený s faktem, kdy je exekuční příkaz definitivně zrušený. Tento krok se týká hlavně situace, kdy exekutor samotný vydá hned několik příkazů naráz. A to takových, kdy postihne váš movitý majetek, nemovitý majetek, plat, nebo bankovní účet. Pokud se jedná o menší dluhy, a například zůstatek účtu může stačit k jejich pokrytí, je možné podat návrh na zrušení ostatních exekučních příkazů. Zůstane vám pouze zablokovaný účet, jinak bude vše stejné, jako před exekucí.

Číst více:  Výpis z evidence exekucí získáte na poště

Splátkový kalendář nabízejí sami exekutoři

Další z možností je domluva spojená se splátkovým kalendářem. Ten obvykle nabízejí i samotní exekutoři. Je pro ně jednodušší získat peníze v několika splátkách, než zabavovat a následně i prodávat daný majetek. Návrh na splátkový kalendář je vhodné podat co nejdříve, a to u konkrétního exekutora. Měl by obsahovat:

  • Identifikaci vaší exekuce
  • Navrhovaný počet splátek a jejich výši
  • Den, ke kterému budete splátky hradit

Důležité je v tomto případě najít kompromis v tom, aby výše splátky byla ve vašich silách, a následně komponist v tom, aby exekutor získal peníze co nejrychleji. Obvykle za 6 – 12 měsíců.

Návrh na odklad exekuce

Možnost určená hlavně těm dlužníkům, proti kterým je exekuce vedena oprávněně a kteří mají zájem na tom, všechny peníze zaplatit. Nikoliv ale nyní, ale až za pár týdnů, nebo měsíců – kdy již budou mít dostatek peněz. Návrh na odklad exekuce tak může být spojený s tím, že exekutor počká s jakýmkoliv zabavováním právě na dobu, kdy dlužník získá peníze a vše dobrovolně uhradí. Vždy je nutné prokázat, že dané peníze jsou skutečně na cestě.

Vyškrtnutí věcí ze soupisu

Situace spojená s neoprávněným zabavením věcí. Může se stát, že exekutor zabaví v rámci jednoho bytu věci, které nepatří dlužníkům, ale třeba spolubydlícím, nebo rodičům. Ti se poté mohou domáhat vrácení daných věcí. A to tak, že požádají o vyškrtnutí soupisu. Tento postup je složitý v tom, že je třeba prokázat, komu věci opravdu patří. Pokud jsou k dispozici faktury, ideálně se jménem, je to snadné. Pokud k dispozici nejsou, je třeba dokazovat vlastnictví třeba s odkazem na dědické řízení, darovací smlouvy, svědectví konkrétních lidí, nebo na základě starších fotografií z dané konkrétní nemovitosti.

Pomohou i současné zákony

V postupu, jak se bránit proti exekutorovi, dnes mohou pomoci také současné zákony. Ty už jasně a přesně uvádějí, jaké věci je možné zabavit a jaké naopak zabavit nelze. Jedná se třeba o peníze odpovídající dvojnásobku životního minima, běžné oblečení, snubní prsteny, lůžko a ložní prádlo a další součásti, které běžná osoba potřebuje ke svému plnohodnotnému životu.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *