Co je to marketing

Definice marketingu

„Marketing“ patří mezi činnosti, které jsou bytostně spjaty se současným světem. Jedná se totiž o proces, který má za pomoci rozličných nástrojů odhalit potřeby a přání zákazníka. Marketing tedy využívají prakticky všechny firmy, které jsou zaměřeny na zisk, zároveň je ale součástí fungování různých státních institucí i jiných subjektů. Jak jej ale konkrétně vymezit?

Součástí marketingu je řada více či méně důležitých kroků, především jde ale o zajištění prodeje koncovému zákazníkovi. Tomu jsou vhodnými způsoby nabízeny výrobky nebo služby, a to skrze předvídání, ale také ovlivňování jeho potřeb. Jedním z klíčových prvků marketingu je tedy reklama, veledůležitou složkou je ovšem rovněž co nejefektivnější výroba, logistika, skladování apod.

Krátký pohled do historie marketingu

Mohlo by se zdát, že marketing doprovází lidstvo odedávna. Nicméně není tomu tak. Marketing ve vlastním smyslu totiž existuje až od 2. poloviny 20. století. Zárodky sice existovaly již od konce 19. století, v této době ovšem nebyla v jednotlivých oblastech velká konkurence a poptávka navíc převažovala nad nabídkou. Z těchto důvodů se marketing orientoval především na problém, jak minimalizovat náklady při výrobě zboží.

Zhruba od Velké hospodářské krize, která se datuje do roku 1929, ovšem nastala změna. Marketing se totiž začal čím dál více orientovat na prodej. Firmy se nyní zabývaly průzkumem trhu a podstatnou roli hrála rovněž reklama. Poslední zásadní proměna přišla na řadu s koncem 2. světové války, kdy nastupuje fáze tzv. absolutního marketingu. Přání nakupujících bylo od této doby jednoznačně nejdůležitější, což je stav, jenž trvá až do dnešních dnů.

Číst více:  Co je iluminát

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *