Výběr travního semene

Výběr travního semene často alternativně nazývaného travní osiva je základní a nejdůležitější část přípravy k cestě ke krásnému trávníku. Nejprve si však musíte odpovědět na dvě otázky:  Kde chceme trávník pěstovat?  Jak často budete mít čas se o trávník starat?

Podle odpovědí na tyto otázky byste pak měli vybrat trávníkovou směs. Travní semena se liší dle jejích určení od trávníků okrasných, trávních osiv určených pro rekreační účely po trávníky určené pro účely sportovní. Trávníky se pak liší nejen svým vzhledem, ale i náročností na údržbu a odolnosti proti zátěži. Trávník okrasný nemá takovou odolnost vůči zátěži jako trávník sportovní nebo rekreační. Trávník okrasný dále vyžaduje daleko větší péči než trávník rekreační.

Pokud již trávník máme, existují systémy, které nám umožní regeneraci trávníkové plochy. Na travním osivu bychom rozhodně neměli šetřit. Rozdíl v ceně osiva totiž není v celkových nákladech na údržbu a pěstování trávníku rozhodující a šetření na tomto místě se dá označit jako šetření na nesprávném místě. Rozdíl mezi kvalitním osivem a nekvalitním travním semenem se sice na první pohled nepozná hned, ale v konečném důsledku je rozdíl obrovský.

Příprava pozemku pro travní semeno

Měli bychom si důkladně rozmyslet, pro jaký účel a kde bude trávník sadit a podle toho osivo vybírat. Pozemek bychom měli první připravit. Do této přípravy je dobře zahrnout tyto činnosti: zbavení půdy plevele, zbytku stavebních materiálů a kamenů, půdu je dobré nakypřit a urovnat. Travní semena se liší, nejen dle účelu jejich využití tedy travní semeno pro rekreační, sportovní a okrasné účely, ale také dle barvy, hustoty travního porostu, regenerační schopnosti, resistence pro nemoci, rezistence proti vymrzání nebo například množství odpadů při kosení.

Číst více:  Jak funguji domácí čističky odpadních vod, cena a provoz

Dobré je si taky ověřit tradici daného dodavatele, delší činnost dodavatele travního osiva znamená, že jsou s ním odběratelé spokojení, ale také to, že má dlouhodobé zkušenosti ve šlechtění a jeho travní osiva jsou velmi kvalitní.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *